Productietechniek

Productontwerpen

Wij beoordelen uw productontwerpen niet vanuit het perspectief van productontwikkeling, maar uit oogpunt van produceerbaarheid. Dat is belangrijk, want soms geven kleine productaanpassingen grote verbeteringen in de bestaande productie en soms vergen nieuwe productietechnieken aanpassingen aan bestaande producten. Maar misschien wilt u juist hele nieuwe producten gaan produceren en heeft u daarvoor nieuwe productietechnieken nodig.

Productieverbetering

Ieder bedrijf is uniek, ook het uwe. Er bestaan geen standaard oplossingen die voor iedere situatie optimaal zijn. Wij hebben de technische kennis om uw bestaande productiemogelijkheden beter te benutten en nieuwe mogelijkheden aan te boren. De afgelopen jaren hebben wij een brede ervaring opgedaan met allerlei soorten
  • Materialen : kunststof, hout, aluminium, staal, RVS, keramiek, voedingsmiddelen, etc.
  • Producten : kozijnen, meubels, betonelementen, keramiek, fietsen, soep, frites, ladders, stalhekken, rolcontainers, besturingskasten, PCB’s, etc.
  • Productietechnieken : booglassen, puntlassen, lijmen, schroeven, knippen, lasersnijden, buigen, zetten, spuitgieten, frezen, ponsen, etc.
  • Soorten machines : productielijnen, CNC-machines, robots, conventionele machines, handgereedschappen, etc.
  • Gereedschappen : matrijzen, stempels, lasmallen, gietmallen, etc.

Dit stelt ons in staat om breder te kijken naar de juiste oplossing voor uw situatie.


Technische samenwerking

U hebt niets aan wilde plannen die later toch niet uitvoerbaar blijken. De ervaring heeft ons geleerd dat de combinatie van uw specifieke bedrijfsknowhow en onze brede kennis en ervaring de beste resultaten oplevert. Want het gaat om een objectieve kijk zonder bedrijfsblindheid, het juiste idee en voldoende draagvlak.

Daarom werken wij het liefst in projectteamverband, met uw mensen die deze knowhow bezitten als sparring partner. En doen wij waar mogelijk/zinvol al in een vroeg stadium proeven om de technische en praktische haalbaarheid van een idee te beoordelen.


Realisatie plan

Nadat de investeringsbeslissing is genomen kunnen wij u desgewenst ook ondersteunen bij de realisatie van het plan. Wij kennen het aanbod aan standaard machines en mogelijkheden voor laten bouwen van speciaalmachines. En helpen u van het opstellen van specificaties en het selecteren van leveranciers tot en met het opstarten van uw productie.

Daarbij bepaalt u uiteindelijk zelf wat u koopt en bij wie. Wij behartigen alleen uw belangen.