Interne logistiek

Logistiek besturingsmodel

Interne logistiek is een verzamelbegrip voor de organisatie, aansturing en inrichting van alle goederenstromen binnen een bedrijf, van grondstof tot gereed product, door productie en magazijnen.

Bij het ontwerp van uw fysieke bedrijfsprocessen staat het logistieke besturingsmodel centraal. Want dat bepaalt de performance van uw bedrijf: flexibiliteit, levertijden, leverbetrouwbaarheid, output, enz. Het ontwerpen van een passend logistiek besturingsmodel is dan ook essentieel voor uw concurrentiepositie.

Wij onderscheiden ons door ervoor te zorgen dat de inrichting van uw fysieke bedrijfsprocessen via het logistieke besturingsmodel naadloos aansluit op uw strategische bedrijfsdoelstellingen. U hoeft ons alleen aan te geven waar u met uw bedrijf naar toe wilt.


Logistieke opzet productie

Nadat de juiste productietechnieken zijn geselecteerd, kan de logistieke opzet van de productie worden bepaald. Wij helpen u daarbij antwoord te vinden op vragen als:

 • Welke capaciteit?
 • Welke automatiseringsgraad machines?
 • Welke mate van integratie: lijnen of losse machines?
 • Welke mate van ontkoppeling: welke buffergroottes?
 • Welke routing en layout?

De antwoorden bepalen niet alleen de inrichting van uw productie. Maar ook de performance naar uw klanten. Een keuze voor losse machines met lage automatiseringsgraad geeft bijvoorbeeld een grote flexibiliteit, maar ook veel tussenbuffers en besturingslast.

Het maken van dergelijke keuzes is altijd maatwerk, en vergt daarom een gedegen analyse van uw specifieke bedrijfssituatie.


Intern transport en opslag

Als het logistieke besturingsmodel is bepaald en de opzet voor de productie is ontworpen, zijn ook de transportvolumes, -afstanden, buffergroottes en opslagbehoeftes bekend. Via de principes van ‘Systematic Layout Planning’ worden deze uiteraard eerst geminimaliseerd. Het resultaat is bepalend voor de inrichting van uw intern transport en opslag.

Alle systemen voor intern transport en opslag moeten goed op elkaar en op de productie aansluiten. Wij hebben in de loop der jaren een effectieve methode ontwikkeld om integrale oplossingsrichtingen te bedenken die passen bij uw probleem. Wij hebben veel ervaring opgedaan op het gebied van:

 • Handlingsystemen
 • Verpakkingsmachines
 • Pallettiseersystemen
 • Interne transportmiddelen
 • Opslagsystemen (stellingen)
 • Middelen voor laden/lossen
 • Ontwerpen routing en layout  

De keuzes die hierin gemaakt worden hebben direct invloed op ruimtebehoefte en staan niet op zich. Want met een slimme combinatie van ideeën is veel voordeel te behalen. Zo hebben wij bijvoorbeeld al meerdere klanten behoed voor het onnodig bijbouwen van productieruimte.