Productiebesturing

Logistieke besturingsparameters

Zonder de juiste besturingsparameters zoals voorraadhoogtes, bestelsystemen, doorlooptijden, normtijden en dergelijke functioneert zelfs het beste besturingssysteem niet goed. De parameters moeten passen in het logistieke besturingsmodel.

Het bepalen van de optimale besturingsparameters vereist betrouwbare cijfers (historische of prognose) en vergt specialistische kennis. Het bepalen van alle besturingsparameters voor een compleet assortiment grondstoffen, onderdelen, halffabrikaten en eindproducten is bovendien veel werk. Wij kunnen uw mensen hierbij ondersteunen.

Met deze besturingsparameters wordt vervolgens het logistieke besturingssysteem gevuld.


Logistiek besturingssysteem

Wij ondersteunen bij het realiseren van de noodzakelijke aanpassingen aan uw bestaande logistieke besturingssysteem, om deze weer in lijn te brengen met de nieuwe of de bestaande werkelijkheid in uw bedrijf.


Productiebesturing

De productiebesturing is te vergelijken met het zenuwstelsel van het menselijk lichaam: alle functies in een productiebedrijf hebben te maken met de coördinerende rol van de productiebesturing. Een juiste inrichting van de productiebesturing in een bedrijf is daarom essentieel voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Uw productiebesturing moet daarom aansluiten op de inrichting van uw productieproces en uw logistieke besturing. En niet andersom.

Wij ontwerpen de productiebesturing zodanig dat het geheel eenvoudig en overzichtelijk blijft. Het blijft de kunst om een goede balans te vinden tussen: flexibiliteit van machines, tussenvoorraden en de indirecte besturingslast.


ElancE "sturen op uren”

Op basis van onze ervaring en kennis hebben wij sinds 1999 ons eigen product ElancE "sturen op uren” ontwikkeld. Het is speciaal bedoeld voor de productiebesturing bij kleine en middelgrote productiebedrijven met discrete stuksproductie (projectmatig/enkelstuks tot seriematige productie).

Omdat het als ‘add on’ is gebouwd, kan ook met het bestaande ERP-systeem de productiebesturing op orde worden gebracht. ElancE "sturen op uren” is snel, tegen lage kosten en zonder grote ingrepen in te voeren.

weekbezetting in ElancE

Wij kunnen ElancE zelfs projectmatig inzetten om tijdelijk meer grip op uw productie te krijgen, metingen te doen en verbeteringen te realiseren.

Zie voor meer informatie: www.elance.nl