Aanpak

De samenwerking en de projectaanpak

Projectaanpak

Geen project slaagt zonder een goede samenwerking. De basis voor een goede samenwerking is duidelijkheid. L&C maakt daarom vooraf duidelijke afspraken met u over de doelstellingen, projectafbakening, kwaliteit, geld, tijd, informatie en de projectorganisatie. Daarnaast worden de projecten gefaseerd en van grof naar fijn aangepakt, waarbij na elke fase met u afstemming plaatsvindt. U houdt dus altijd grip op het project.

L&C kan voor u delen van het project begeleiden, maar indien gewenst ook het hele traject.


Technische samenwerking

U hebt niets aan wilde plannen die later toch niet uitvoerbaar blijken. De ervaring heeft ons geleerd dat de combinatie van uw specifieke bedrijfs-knowhow en onze brede kennis en ervaring de beste resultaten oplevert. Want het gaat om een objectieve kijk zonder bedrijfsblindheid, het juiste idee en voldoende draagvlak.

Daarom werken wij het liefst in projectteamverband, met uw mensen die deze knowhow bezitten als sparring partner. En doen wij waar mogelijk/zinvol al in een vroeg stadium proeven om de technische en praktische haalbaarheid van een idee te beoordelen. Want aan ideeën is vaak geen gebrek. Aan goed onderbouwde plannen wel.


Realisatie plan

Nadat de investeringsbeslissing is genomen kunnen wij u desgewenst ook ondersteunen bij de realisatie van het plan. Wij kennen het aanbod aan productiemachines, transportmiddelen en opslagsystemen en helpen u van het opstellen van specificaties en het selecteren van leveranciers tot en met het opstarten van uw productie in de nieuwe situatie.

Daarbij bepaalt u uiteindelijk zelf wat u koopt en bij wie. Wij behartigen alleen uw belangen.