ElancE “sturen op uren”

ElancE "sturen op uren”

L&C heeft sinds 1999 haar uitgebreide ervaring met productieplanning en -besturing gebundeld in een eigen softwareproduct: ElancE "sturen op uren”.

Dit eenvoudige besturingssysteem is bedoeld voor MKB bedrijven die meer grip op hun productie willen krijgen. In ElancE kunt u van grof naar fijn plannen en registreren, al naar gelang wat voor u belangrijk is voor een goede sturing van de productie.

In veel bedrijven vormt het ordervoorbereidingstraject (verkoop, projectleiding, tekenkamer, inkoop, goedkeuring klant) een belangrijke bottleneck. Daarom hebben wij in ElancE standaard functionaliteit ingebouwd om ook in dat traject al grip te krijgen op de ordervoortgang. Want een goede voorbereiding betaalt zich snel terug in de productie.

Verbeterprojecten

ElancE "sturen op uren” is ontwikkeld als product dat door bedrijven zelf wordt aangeschaft en gebruikt. Maar L&C kan het ook tijdelijk inzetten als meet- en stuurinstrument om sprongsgewijze prestatieverbeteringen te realiseren in projectvorm.

Zo heeft L&C ook de Rijksuniversiteit Groningen ondersteund in een breed praktijkonderzoek bij 10 noordelijke productiebedrijven in het kader van het project "Prestatieverbetering in de Noordelijke maakindustrie”. Binnen dat project zijn door de deelnemende bedrijven vooral aansprekende verbeteringen gerealiseerd in termen van leverbetrouwbaarheid en doorlooptijd. Maar ook qua productiviteit en inzicht in urencalculaties.