Broshuis

Broshuis bv. te Kampen

Broshuis heeft een uitgebreid productenpalet bestaande uit uitschuifbare en (hydraulisch) gestuurde vlakke opleggers, semi-diepladers en diepladers en de 2 typen containerchassis. De producten worden veelal vanuit een basisontwerp voor de klant specifiek gebouwd. Broshuis biedt haar klanten een totaaloplossing aan.


Vraagstelling

Door de sterke groei was er bij Broshuis behoefte om de productie te vergroten en de productiewijze aan te passen aan de nieuwe aantallen. Grote bottleneck in de productie was de conservering. Dit werd hoofdzakelijk uitbesteed wat problemen gaf in de kwaliteit, handling en planning.


nieuwe productiehal en conserveerlijn


Rol L&C

L&C heeft na de analyse van het productassortiment en de omzetverwachtingen per productgroep een ontwerp van een nieuwe productiewerkwijze en de investeringen die hierbij hoorden neergelegd.

Na goedkeuring van het plan is op basis van een aantal proefopstellingen de technische haalbaarheid van een aantal kritische punten bepaald, en zijn voor de diverse deelprojecten teams gevormd om de subdoelstellingen te realiseren.

Voor de benodigde productiemiddelen en -installaties zijn specificaties opgesteld en is een aanvraag bij meerdere geselecteerde leveranciers gedaan. Broshuis heeft op basis van de gelijkwaardige offertes goed kunnen onderhandelen op kwaliteit en prijs.

In de realisatiefase heeft L&C de bouw van de installaties en de overschakeling naar flowproductie in de ruwbouw en de eindmontage begeleid.


Productieverbetering

De volgende productieverbeteringen zijn onder andere gerealiseerd:

  • Wijzigingen ontwerpen ruwbouwchassis voor een modulaire opzet van de producten
  • Functioneel ontwerp, beproeven en realiseren van een flexibele lasmal voor het hechten van rechte en getoogde kokers
  • Flexibele hechtmallen voor het samenstellen van semi-diepladers
  • Flowproductie in de ruwbouw (samenbouwen/lassen) waardoor output per oppervlakte verdubbeld en doorlooptijd verminderd is van 8 dagen naar 2 dagen
  • Herinrichting laswerkplekken waarbij plaats lastrafo’s en slangenpakketten, handling chassis en de orde en netheid is aangepakt (5S)
  • Nieuwe conserveringslijn, waarbij gekozen is voor een monorailsysteem waarbij de manuren, omsteltijden en droogtijden geminimaliseerd zijn
  • Schooperen als nieuwe conserveringstechniek (werd voorheen uitbesteed)
  • Flowproductie in afmontage, waarbij een montageunit is ontworpen waarin een chassis in de lijn gedraaid en gelift kan worden en de doorlooptijd is verkort van 5 naar 2 dagen.


hechtmal conserveren chassis werkplek ruwbouw


Resultaat:

De gehele investering is binnen het vastgestelde budget gebleven. Broshuis is na het realiseren van dit plan beter ingericht voor het modulair produceren van haar producten.

De nieuwe conserveringsstraat waarbij het schooperen geïntegreerd is zorgt voor een betere en constantere kwaliteit van de coating.

De flowproductie geeft Broshuis naast het leveren van hogere output ook de mogelijkheid om activiteiten met specifieke kennis ter concentreren, Hierdoor kunnen machines en mensen beter benut worden.

De gemiddelde doorlooptijd in de productie is door deze aanpassingen gehalveerd.