De Boer Stalinrichting

Royal de Boer Stalinrichting

Royal De Boer Stalinrichting is wereldwijd actief in het leveren van complete stallen voor elke bedrijfsgrootte.

De stallen worden modulair ontworpen en hier wordt goed gekeken naar de behoefte van het dier zoals ligcomfort, voeren, cow handling, hygiëne, klimaat.

Royal de Boer voert de productie, montage en distributie zoveel mogelijk zelf vanuit diverse productielocaties. Belangrijke prestatie-indicator voor RDB is een korte levertijd, ondanks het zeer grote assortiment.

Vraagstelling

Langhout & Cazemier heeft De Boer Stalinrichting ondersteund bij het realiseren van een geheel nieuwe productielocatie op basis van een geoptimaliseerd productieproces. Die bleek nodig om de gewenste omzetgroei te kunnen realiseren met behoud van productiviteit.

De reden waarom De Boer Stalinrichting voor L&C heeft gekozen is de praktische insteek en de gedegen ervaring die wij hebben op het gebied van productietechnieken en interne logistiek.

Aanpak

L&C heeft nauw samengewerkt met een projectteam van De Boer Stalinrichting. Allereerst zijn de projectdoelstellingen qua omzet en assortiment en productiviteit gedefinieerd.

Na een gedegen analyse van het productassortiment en de huidige productie in de oriëntatiefase is door de projectgroep een globaal plan met investeringsraming gepresenteerd. Op basis van dit plan is de blauwdruk naar de toekomst bepaald.

Nieuwbouw

Na goedkeuring op directieniveau is het plan in de definitiefase uitgewerkt tot een productielay-out en daarna is in samenspraak met een architect het gebouw ontworpen.

Gevolg hiervan is dat de ruimtes zijn afgestemd op de productie (en niet andersom), en flexibel zijn te gebruiken.

Ontwerp

Het plan is gebaseerd op volgende punten:

  • nieuwe opzet productie met flexibele productietechnieken en machines,
  • wijziging van de aansturing van productie naar een meer ordergestuurde productie
  • transport en opslag geoptimaliseerd door ‘groene weide lay-out’
  • goede scheiding van de verschillende stromen (personeel, productie en vrachtverkeer)
  • voldoende ruimte voor groei naar de toekomst

Nieuwbouw

Productieverbetering

Basis voor het plan was niet alleen maar herinrichting en wijziging van de lay-out maar ook zorgen voor productieverbetering en hogere efficiency. Bij De Boer Stalinrichting zijn daarbij de volgende innovaties gerealiseerd:

  • Nieuwe lasrobot-configuratie, flexibele voetplatenpons, buigmachine en buislaser
  • Ontwerp nieuw, modulair en parametrisch lasmalprincipe
  • Minimalisering handling door een optimaal kranenplan
  • Vermindering tussenvoorraden door flowproductie/groepentechnologie
  • Nieuwe inrichting magazijnen en expeditieterrein


Resultaat:

De Boer Stalinrichting heeft een nieuwe fabriek gekregen waarin de productiviteit sterk is verbeterd, en de capaciteit sterk is vergroot. DBS heeft op basis van dit plan grote stappen voorwaarts kunnen maken. Door de verbetering van de efficiency en de vermindering van de voorraden konden de verwachte groeidoelstellingen gemakkelijk zonder verdere uitbreidingen gehaald worden.

In een later stadium is nog een verkorting van de doorlooptijd gerealiseerd om meer op klantorder te kunnen gaan produceren en voorraden gereed product te minimaliseren.