Altrex klimmaterialen


Altrex

Altrex is een toonaangevende fabrikant van ladders en steigers. Het brede assortiment klimmateriaal varieert van ladders en trappen tot complete aluminium steigersystemen (zoals rolsteigers, vouwsteigers, modulaire triangelbruggen en doorwerksystemen) en complexe hangbruginstallaties.

Vraagstelling

Langhout & Cazemier is door Altrex gevraagd om een plan te maken voor nieuwbouw van haar fabriek inclusief het distributiecentrum. Altrex was in Nunspeet op twee locaties gevestigd, een productielocatie en een distributielocatie. Het plan omvatte ook de zoek naar een geschikte locatie in de buurt.

Rol L&C

L&C heeft nauw samengewerkt met een projectteam van Altrex. Allereerst zijn de projectdoelstellingen qua omzet en assortiment en productiviteit gedefinieerd.

Voor het vinden van de juiste locatie in de buurt is extern advies ingewonnen bij een vastgoedadviseur. Na dit onderzoek heeft Altrex gekozen voor een locatie in Zwolle.

Het plan is gebaseerd op volgende uitgangspunten:

 • Goede scheiding van de verschillende stromen (personeel, productie en vrachtverkeer)
 • Productie opgesplitst in meerdere afdelingen met parallelle, korte productielijnen
 • Minimaal transport van profielopslag tot expeditie
 • Transport en opslag geoptimaliseerd door ‘groene weide lay-out’
 • Productie werkt in ploegendienst en magazijn in dagdienst (tussenbuffer nodig)

Productieverbetering

Basis voor het plan was niet alleen maar herinrichting en wijziging van de lay-out maar ook zorgen voor productieverbetering en hogere efficiency. Binnen het project is gekeken naar een aantal technische aspecten:

 • Omsteltijdreductie stansunit ladderbomen
 • Benchmark-onderzoek naar verbindingstechnieken voor laddersporten
 • Celmontage ladders met speciale onderdelenkarren voor productfamilies waardoor het monteren 50% efficiënter gaat
 • Nieuwe karren voor handling ladderdelen tussen samenstellen en montage
 • Afknippen aluminum buis ipv zagen
 • Vastklinken klauwen in steigerschoren in plaats van TIG-lassen


Resultaat:

Altrex heeft een nieuwe fabriek gerealiseerd die niet alleen perfect is toegesneden op haar productie- en expeditiedoeleinden, maar waarin ook groeimogelijkheden zijn ingebouwd en rekening is gehouden met de courantheid van het gebouw voor andere doeleinden.

Door de diverse optimalisatietrajecten is de efficiency van productie sterk verbeterd. Door de optimale routing zijn het aantal transportbewegingen sterk verminderd.

Door de verregaande optimalisatie bleek er uiteindelijk zelfs nog budget voor het realiseren van de "steigeracademie”, een trainingscentrum voor het geven van producttrainingen.