Alcomij en Hoza

Ombouwen aluminium bloemenveilingkarren


Alcomij te ‘s Gravenzande en Hoza te Scheemda

Alcomij en Hoza zijn beide leveranciers van aluminium veilingkarren voor de bloemenveilingen van Flora Holland. Beide partijen hebben in het kader van "het project 1 kar” gezamenlijk van Flora Holland opdracht gekregen voor het aanpassen van alle bestaande veilingkarren in Aalsmeer en Naaldwijk en het leveren van nieuwe fusiekarren.

De voormalige concurrenten moesten nu in totaal 240.000 karren in 3 jaar ombouwen. Waarbij de kwaliteit van het eindproduct uit beide locaties hetzelfde moet zijn, ondanks de verschillende kartypes, uitvoeringen en staat van onderhoud.

Vraagstelling

Nadat de productontwerpen voor 90% waren vastgesteld, zochten Alcomij en Hoza een partij die de begeleiding voor het inrichten van de vier productielocaties en het ontwerpen van de benodigde machines en productiemiddelen. Elke ombouwlocatie moest bovendien voorzien worden van een 100% sluitend registratiesysteem waarin alle bewerkingen en contractuele reparaties per unieke kar geregistreerd worden m.b.v. RFID.

De reden waarom Alcomij en Hoza voor L&C heeft gekozen is de praktische insteek en de ervaring op het gebied van de bloemenveilingkarren in eerdere projecten bij Hoza.

Advies

L&C heeft samengewerkt met een projectteam van Hoza en Alcomij. Na een gedegen analyse van de diverse types karren is een plan en investeringsplaatje gemaakt voor de inrichting op de diverse locaties, dat antwoord gaf op de volgende vragen:
 1. Welke karren kunnen nog gemodificeerd worden en welke moeten gesloopt?
 2. Welke functies en bewerkingen moeten op welke locatie uitgevoerd worden?
 3. Welke bewerkingen worden in lijn uitgevoerd en welke op losse werkstations?
 4. Hoe zorgen we voor robuuste productiemiddelen zonder veel problemen te hebben met de verschillende types en toestand van de karren?
 5. Hoe komen we tot een afstemming op de verschillende productietechnieken en werkwijzes bij Hoza en Alcomij, maar toch 1 kwaliteit eindproduct?

Na goedkeuring van het plan heeft L&C het plan verder uitgewerkt en de realisatie begeleid.Productieverbetering

Binnen het project zijn door L&C een aantal innovatieve productiemiddelen ontworpen:

 • Twee eenvoudig te bedienen modificatielijnen op de bloemenveiling Naaldwijk bestaande uit: demontage, boor/frees bewerkingen en montage.


Ontwerp van een modificatielijn, De gerealiseerde lijn.

 • Zes nieuwe lasrobots voor betrouwbaar aluminium lassen in een configuratie waarin de handling voor de operators geminimaliseerd is
 • Nieuw, innovatief principeontwerp voor de lasmallen.
 • Twee CNC freesbanken voor het compleet voorbewerken van aluminium karbodems
 • Diverse manipulators voor het eenvoudig handlen van de karren
 • Diverse machines voor het richten en bewerken van de legborden in de karren
 • Een registratiesysteem met 10 registratiestations, waarmee de bewerkingen per unieke met RFID gelabelde kar geregistreerd en gefactureerd worden
 • Een 100% sluitende ID-check op elke unieke kar waarbij per kar 2 barcodelabels, een matrixcode, een LF-tag en een UHF-tag automatisch worden vergeleken

Meervoudige richtunit bledden in kar.
In het ontwerp van de gereedschappen en productielijnen is zoveel mogelijk rekening gehouden met de problemen die het bewerken van gebruikte karren met zich meebrengt.


Resultaat:

Hoza en Alcomij hebben productielijnen en machines aangeschaft waarbij de 250.000 karren in 3 jaar omgebouwd kunnen worden tegen minimale investering en productiekosten. Een deel van deze productiemiddelen kan vervolgens worden ingezet om de nieuwe fusiekarren te produceren.